INFORMACJE DLA DOSTAWCÓW: OCZEKIWANIA I WYTYCZNE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

Dział zawiera informacje mające pomóc dostawcom zrozumieć oczekiwania ESAB w zakresie zapewnienia jakości; zawiera on także najważniejsze narzędzia i techniki, które należy stosować w ramach produkcji na zlecenie oraz określa ogólne oczekiwania.


Pobierz dokument(y):

Supplier Quality ManualPDF format
x
x

x

Loading..